mua dat nen can gio vai ngan

em đọc trong sổ chi tiết bán hàng thì lãi gộp sẽ băng doanh thu thuần trừ giá vốn hàng bán . còn trong. 63 tình huống về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN bởi Son.. hai cái đó giống nhau bạn ạ, chỉ là cách gọi thôi mà.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày