cách tính lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn

HƯỚNG DẪN NHẬN QUÀ HỒ SƠ MẬT - CODE CDHT. Vào thứ ba hàng tuần chiến dịch huyền thoại đã cập nhập đều đặn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày