k+pc truc tuyen mẫu sao kê bảng lương - mẫu sao kê bảng lương:

ĐỔ ĐỐN Ở LÀNG Recommended for you · 15:36. Xem Đi Xem Lại Cả 1000 Lần Vẫn Buồn Cười Với Mao Đệ // Comedy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày