số điện thoại bidv sở giao dịch 2 kiểm tra data thuê bao trả sau mobi

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.. lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức. Ví dụ hướng dẫn về cách xác định mức lương tháng bình quân và cách tính.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày