vay tài chính home credit cho bao hiem

Ưu điểm khi vay vốn kinh doanh Vietcombank. Có thể vay tối đa 100% giá trị tài sản thế chấp. Cho vay vốn nhanh, đơn giản, phương thức trả.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày