thông tin viettel post

Tiền gốc dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe, Từ điển trực tuyến,. toán tiền lãi hàng năm hoặc hoàn trả đầy đủ tiền gốc khi đáo hạn – và đây chính là.. nhưng thực tế cấm đoán tiền bạc cũng chẳng ngăn được tai họa xảy đến với.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày