tiền xanh - tiền xanh:

Tình hình là vào 3 tháng trước bạn em nó mua điện thoại trả góp tại. do vậy nếu như trước khi giao điện thoại cho người sử dụng, bạn yêu cầu họ việt một bản. Đối với người bán thì đương nhiên bạn phải có nghĩa vụ trả tiền rồi, bạn cung.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày