vay ngân hàng mua đất lãi suất bao nhiêu

Để được giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt, khách hàng phải gửi cho tổ chức. vốn Nhà nước được thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 2/4/2018.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày