điện máy xanh/ - điện máy xanh/:

Kênh của tôi đã khắc phục hoàn toàn các vấn đề bản quyền trên tài khoản , tại sao vẫn ngừng hoạt động kênh của tôi , tôi muốn các bạn phải có trách nhiệm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày