cmnd viet nam - cmnd viet nam:

Mặt nạ Lululun Face Mask dòng cơ bản với 3 màu hồng, trắng, tím xanh (Pink - White - Blue) phù hợp mọi loại da, được thiết kế để có thể sử dụng hàng ngày.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày